KURS REEDUKACYJNY.Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że prowadzi nabór na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii dla osób posiadających skierowanie starosty.
Termin kursu:
Trwa nabórWarunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty ewidencyjnej w wysokości 400 zł. i okazanie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia kursu.

Zapisy pod nr. tel. 13 43 689 62 wewn. 32

Serdecznie zapraszamy.

szczegóły