szkolenie redukujące punkty karne 24 maj 2017r. godz 15:00 kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - trwa nabór