Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015, poz. 155).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2013, poz. 9).

- Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2015 r., poz. 541


Opłata za szkolenia:


400 zł. płatne w kasie WORD

lub na konto Bank Zachodni WBK S.A I Oddział w Krośnie

nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:

- decyzja administracyjna o skierowaniu na szkolenie

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu

- dowód wpłaty za szkolenie


Program szkolenia


Wniosek