Otwarcie ODTJ


W dniu 24 kwietnia odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowo powstałego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu drogowego w Krośnie.